Obchodné podmienky

1. Vymedzenie pojmov

  • predávajúci – prevádzkovateľ internetového obchodu anatomiashoes.sk je spoločnosť: Telluride s.r.o. , Kopčianska 10, Bratislava, Slovenská republika,  tel.: +421 915 820 702,  email: info@anatomiashoes.com, IČO: 44391692, DIČ:2022824144, IČ DPH: SK2022824144
  • kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
  • tovar – produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu anatomiashoes.sk
  • objednávka – kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

2. Objednávka

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode.

3. Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená na jeho účet alebo zaslaná na adresu do 15-ich kalendárnych dní.

4. Možnosti platby

Pre váš maximálny komfort ponúkame niekoľko spôsobov prevedenia platby. Stačí zvoliť ten, ktorý je pre vás najlepší. Možnosti platby pre vašu objednávku sa vám zobrazia v rámci voľby spôsobu dopravy.

Platba vopred na účet:  Ak zvolíte platbu vopred na účet, zašleme vám po spracovaní vašej objednávky podklady pre prevedenie platby na váš email. Ako variabilný symbol platby je potrebné vždy uviesť číslo objednávky. Po pripísaní platby na náš účet objednávku odošleme. V prípade, že vašu platbu nedostaneme do piatich pracovných dní, budeme nútení objednávku stornovať.

Platba platobnou kartou: 

Platba v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere: Pri odbere osobne na predajni Anatomia shoes Ventúrska 3 v Bratislave môžete platiť v hotovosti alebo platobnou kartou.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Všetky potrebné informácie nájdete v Reklamačnom poriadku.

6. Dodacie podmienky

Objednávky zasielame prostredníctvom Slovenskej pošty.

Dodávka v rámci Slovenska a Európy je 9€.

a) Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho.

Doba dodania tovaru je:
Slovensko – 2-4 pracovných dní.
v rámci Európy – 4-7 dni
zvyšok sveta – 7-14 dní

b) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru).