Obchodné podmienky

1. Vymedzenie pojmov

  • predávajúci – prevádzkovateľ internetového obchodu anatomiashoes.sk je spoločnosť: Telluride s.r.o. , Kopčianska 10, Bratislava, Slovenská republika,  tel.: +421 915 820 702,  email: info@anatomiashoes.com, IČO: 44391692, DIČ:2022824144, IČ DPH: SK2022824144
  • kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
  • tovar – produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.anatomiashoes.com
  • objednávka – kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

2. Objednávka

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode.

3. Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená na jeho účet alebo zaslaná na adresu do 15-tich kalendárnych dní.

4. Možnosti platby

V našom e-shope ponúkame dva spôsoby platby. Stačí zvoliť ten, ktorý vám najviac vyhovuje. Možnosti platby pre vašu objednávku sa vám zobrazia v rámci voľby spôsobu dopravy.

1. Platba platobnou kartou

2. Platba vopred na účet:  Ak zvolíte platbu vopred na účet, pošleme vám po spracovaní vašej objednávky podklady pre prevedenie platby na váš email. Ako variabilný symbol platby je potrebné vždy uviesť číslo objednávky. Po pripísaní platby na náš účet objednávku odošleme. V prípade, že vašu platbu nedostaneme do piatich pracovných dní, budeme nútení objednávku stornovať.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Všetky potrebné informácie nájdete v Reklamačnom poriadku.

6. Dodacie podmienky

Objednávky posielame prostredníctvom Slovenskej pošty.

Dodávka v rámci Slovenska a Európy (Rakúsko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Nemecko) je 9€.
Zvyšok EÚ je 12€.
Dodanie mimo EÚ je 29-35€.

Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho.

Doba dodania tovaru je:
Slovensko – 2-4 pracovné dní
v rámci Európy – 4-7 pracovných dní
zvyšok sveta – 7-14 pracovných dní

Miesto doručenia je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru).